01 - 01 jan. Film i all sjangre med vitenskap i fokus

Steinalderen

Der man kanskje ikke skulle forventet det kan man finne at stein er en viktig del av hverdagen vår. Man kan kanskje si at vi lever i steinalderen fortsatt. 

Produksjon

Product: Information film for the Norwegian Mining and Quarrying Industires
Director: Kajsa Næss and Robin Jensen
Client: Mineral Cluster North, NGU and the Norwegian Mining and Quarrying Industires